เสด็จประพาสต้นที่กำแพงเพชร
คลังบทความ

เสด็จประพาสต้นที่กำแพงเพชร

 

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวถึงการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2447 (ร.ศ. 123) ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสต้นครั้งแรก และครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2449 (ร.ศ.125) ความบางตอนว่า

พระพุทธเจ้าหลวงไม่ใคร่จะทรงสบาย...แพทย์หลวงเห็นว่า จะต้องเสด็จประพาสไปให้พ้นความรำคาญโดยไม่ต้องกังวลเรื่องธุระใดๆ สักคราวหนึ่ง...การเสด็จเช่นนั้น ห้ามไม่ให้จัดการรับเสด็จเป็นทางราชการใดๆ เพราะประสงค์จะไปเงียบๆ ได้ทรงออกเดินทางจากบางปะอินเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ร.ศ. 123... จากนั้นในระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ร.ศ. 125 เสด็จขึ้นไปประพาสเมืองสระบุรี แล้วขึ้นทางลำแม่น้ำใหญ่จนถึงเมืองกำแพงเพชร

 

"คนงามเมืองกำแพงเพชร" ถ่ายเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ร.ศ. 125 เข้าใจว่าเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่ 5

 

วารสารเมืองโบราณได้อัญเชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้านายที่ตามเสด็จ เมื่อคราวเสด็จประพาสต้นยังเมืองกำแพงเพชรมาให้รับชมในบทความเรื่อง เสด็จประพาสต้นที่กำแพงเพชร  โดยได้รับความอนุเคราะห์อัดจากต้นฉบับฟิล์มกระจกให้นำมาเผยแพร่ได้จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ติดตามอ่านบทความนี้ได้ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ธันวาคม 2523-มีนาคม 2524) หน้า 19-26 คลิก https://www.yumpu.com/xx/document/view/67695800/-7-1

 


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น