“บุญต้นโพธิ์” ขอฟ้าขอฝนที่บ้านปูเต้อ

“บุญต้นโพธิ์” ขอฟ้าขอฝนที่บ้านปูเต้อ

 

สภาพภูมิประเทศบริเวณบ้านปูเต้อ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 

 

บ้านปูเต้อ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงเลี้ยงช้างที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับป่าและการทำเกษตร และหากปีไหนฝนทิ้งช่วง ชาวบ้านจะพากันมาขอฝนที่ต้นโพธิ์ใหญ่ภายในวัดบ้านปูเต้อ แม้ที่บ้านปูเต้อจะมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่หลายต้น แต่ชาวบ้านนิยมพากันมาประกอบพิธีขอฝนใต้ต้นโพธิ์ซึ่งอยู่ที่ทางขึ้นเจดีย์ภายในวัดบ้านปูเต้อต้นนี้ เพราะเชื่อว่าต้นโพธิ์ต้นนี้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บนเส้นทางที่จะต้องก้าวขึ้นไปด้านบน แสดงถึงความก้าวหน้า ความสำเร็จ “พิธีขอฝน” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเป็น “การทำบุญต้นโพธิ์” นั้น จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ชาวบ้านจะรวมตัวกันมาเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ราว 4-5 คน แต่ละคนจะเตรียม “น้ำ” สำหรับใช้ราดรดต้นโพธิ์ในพิธีมาด้วย โดยจะเป็นน้ำส้มป่อย ผสมน้ำลอยดอกมะลิหอม ๆ

 

 วัดบ้านปูเต้อ

 

น้ำส้มป่อยที่ใช้ในพิธีขอฝน 

 

พิธีการขอฝนจะเริ่มต้นด้วยการจุดธูปเทียน แล้วนั่งอธิษฐานบนบานขอฝนรวมถึงเรื่องต่างๆ ตามที่ต้องการ จากนั้นชาวบ้านแต่ละคนจะเดินวนรอบต้นโพธิ์ คนละ 1 รอบ พร้อมรดน้ำส้มป่อยลงไปรอบๆ โคนต้นโพธิ์ ระหว่างเดินถ้าไม่พูดหรืออธิษฐานถึงสิ่งดีๆ ก็จะเดินสวดมนต์ไป เมื่อเดินวนรอบต้นโพธิ์แล้ว ชาวบ้านจะนำน้ำส้มป่อยไปรดที่พระพุทธรูปในซุ้มด้านหน้าต้นโพธิ์ แล้วสวดมนต์ อธิษฐานขอพรอีกครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี  

 

 ชาวบ้านทำพิธีขอฝนจากต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์

 

 หลังทำพิธีขอฝนที่ต้นโพธิ์ ชาวบ้านจะขอพรจากพระพุทธรูปด้านหน้าด้วย


เกสรบัว อุบลสรรค์

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ