สนทนากลางเมืองยะรัง
คลังบทความ

สนทนากลางเมืองยะรัง

 

อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการด้านมานุษยวิทยาและโบราณคดี และทีมงานวารสารเมืองโบราณ ล้อมวงสนทนากับ คุณอนันต์ วัฒนานิกร  ผู้รู้ในเมืองยะรัง  เมื่อครั้งลงไปสำรวจเมืองปัตตานี เมื่อปี พ.ศ. 2521 เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและแหล่งโบราณสถานต่างๆ

 

คุณอนันต์ได้เล่าถึงประสบการณ์จากการสำรวจ นับตั้งแต่ที่เข้ามารับราชการเป็นศึกษาธิการที่อำเภอยะรัง พบว่าเป็นพื้นที่เก่าแก่ที่พบร่องรอยทางโบราณคดีในยุคทวารวดีและศรีวิชัย ขณะเดียวกันแหล่งโบราณคดีในพื้นที่หลายแห่งถูกรบกวนจนร่องร่อยหลักฐานที่สำคัญเสียหายไป อันเนื่องมาจากการตั้งถิ่นฐานของผู้คนยุคใหม่

 

ติดตามอ่านเรื่องราวฉบับเต็มได้ในบทความ “สนทนากลางเมืองยะรัง”  โดย แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย ตีพิมพ์ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2521 – มกราคม 2522)  หน้า 88-101 ได้ที่คอลัมน์ “10 ปีแรกเมืองโบราณ” คลิกที่ https://www.yumpu.com/xx/document/view/67682779/-5-2


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น