มนต์เมืองท่า
หนังสือหนังหา

มนต์เมืองท่า

 

มนต์เมืองท่า

โดย สองยิปซี (นามปากกา)

สำนักพิมพ์วงกลม

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552

จำนวนหน้า 207 หน้า

 

เส้นทางการค้าทางทะเลที่เชื่อมระหว่างดินแดนอารยธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณ ก่อเกิดเมืองท่าสำคัญหลายแห่งในภูมิภาคต่างๆ ที่เส้นทางการค้าพาดผ่าน หนังสือ มนต์เมืองท่า โดย สองยิปซี  ได้หยิบยกประวัติศาสตร์ของเมืองท่าสำคัญที่เรารู้จักหลายแห่งมาบอกเล่าอย่างสังเขป ตั้งแต่ประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของบ้านเมือง พลวัตความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เจริญรุ่งเรืองและช่วงที่ทรุดโทรมจนหมดความสำคัญลง เมืองท่าสำคัญที่ผู้เขียนเลือกมานำเสนอ ได้แก่

 

 1. เมืองโกอา (กัว) และทะเลอาราเบียน (ทะเลอาหรับ)
 2. โคชินและชายฝั่งมะละบาร์ 
 3. มามัลละปุรัม มัทราส พอนติเชอร์รี และชายฝั่งโคโรมันเดล
 4. กัลกัตตาและทะเลอ่าวเบงกอล   
 5. ดะโก่ง สิเรียม แบ่กู และอ่าวเมาะตะมะ
 6. จังซีลอนและทะเลอันดามัน
 7. ปีนังและคาบสมุทรมลายู
 8. มะละกาและช่องแคบมะละกา
 9. สิงคโปร์และแม่น้ำสิงคโปร์
 10. กว่างโจวและทะเลจีนใต้ 
 11. มาเก๊าถึงเซี่ยงไฮ้ ทะเลจีนใต้ถึงทะเลจีนตะวันออก

 

ปกหนังสือ "มนต์เมืองท่า" จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วงกลม

 

เมืองท่าเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน แต่ค่อยๆ เจริญขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ตามพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกและเส้นทางการค้าทางทะเล รายละเอียดแต่ละบทเริ่มต้นด้วยการปูพื้นให้เรารู้จักตำแหน่งที่ตั้ง ภูมิประเทศ และต้นกำเนิดของเมือง บางตอนมีการให้รายละเอียดของช่วงเวลาอย่างชัดเจน บ้างบอกเล่าอย่างกว้าง ๆ โดยไม่บอกช่วงเวลาที่แน่ชัด นอกจากยุคสมัยการปกครองและชื่อผู้ปกครอง ซึ่งผู้อ่านที่มีพื้นความรู้ทางประวัติศาสตร์อยู่แล้ว สามารถจับช่วงเวลาและทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่บอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของเมืองท่าต่างๆ จากอดีตมาถึงปัจจุบัน ยังเป็นเพียงภาพกว้าง คงด้วยเน้นกลุ่มผู้อ่านที่ต้องการเริ่มทำความรู้จักดินแดนเหล่านี้ แต่กระนั้นก็ช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและสืบค้นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องต่อไป

 

จากซ้ายไปขวา หนังสือ "600 ปี สมุทรยาตรา เจิ้งเหอ แม่ทัพเรือผู้กลายมาเป็นเทพเจ้า "ซำปอกง" อันศักดิ์สิทธิ์",

"ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย" และ "เรือเครื่องผูก : ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์นับพันปี "

 

ตัวอย่างหนังสือที่ควรอ่านเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจเรื่องราวของเมืองท่าในเส้นทางการค้าทางทะเลสมัยโบราณ เช่น ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย โดย อาจารย์ธิดา สาระยา เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดของเส้นทางการค้าและความสำคัญของเมืองท่าแห่งต่างๆ ให้กระจ่างชัดขึ้น เรือเครื่องผูก : ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์นับพันปี โดย เอิบเปรมและยุวดี วัชรางกูร เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการเดินเรือและหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวกับเส้นทางการค้าทางทะเล 600 ปี สมุทรยาตรา เจิ้งเหอ แม่ทัพเรือผู้กลายมาเป็นเทพเจ้า "ซำปอกง" อันศักดิ์สิทธิ์ โดย ปริวัฒน์ จันทร เพื่อเพิ่มเติมประวัติศาสตร์การเดินเรือของชาวจีน  เป็นต้น

 


เมธินีย์ ชอุ่มผล

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ