Profile image example เมธินีย์ ชอุ่มผล

เมธินีย์ ชอุ่มผล

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

แห่บั้งไฟ

งานบุญเดือน 6 ในฮีตสิบสองของชาวอีสาน ประเพณีโบราณในสังคมเกษตรกรรม

ลาบเมือง

ลิ้มรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของ "ลาบเมือง" อาหารจานหลักในสำรับท้องถิ่นภาคเหนือ

วิถีคนเลสาบ : มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว

เรียนรู้วิถีคนลุ่มทะเลสาบสงขลา การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง จากงานเสวนาคืนความรู้สู่ท้องถิ่นกับวารสารเมืองโบราณ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค....

รำมม็วต รำแม่มด

การร่ายรำเพื่อขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมที่ยังดำรงอยู่ในชุมชนเขมรทางภาคอีสาน

เล่นเรือใบ

เรือใบลำน้อย... เรื่องเล่นซนในวันวานของเด็กๆ ที่พระนครศรีอยุธยา

เมี่ยงหวานบ้านสวรรคโลก

จากใบเมี่ยงรสฝาดขม เปลี่ยนเป็นเมี่ยงคำรสหวานมัน ... ชวนชิมของว่างสไตล์ชาวเหนือที่ปรับให้รับกับรสนิยมตามยุคสมัย

พระธาตุพนมถล่ม 2518

ชมภาพชุดประวัติศาสตร์ "พระธาตุพนมถล่ม" บันทึกโดยวารสารเมืองโบราณ เมื่อปี 2518