เครื่องปั้นดินเผาจาก “เตาบ้านเขียบ”

อาจารย์สงวน รอดบุญ พาผู้อ่านไปสำรวจเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาบ้านเขียบ มหาสารคาม หนึ่งในแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญของภาคอีสาน...

ฟื้นงานช่างปั้นที่ออนใต้ สันกำแพง

พูดคุยกับ 'ช่างปา เจริญคุณ' ช่างปั้นแห่งบ้านออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ ถึงจุดเริ่มต้นฟื้นภูมิปัญญางานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาและอุปสรรคที่ผ่านมา...

“บ้านเครื่องปั้นคลองสระบัว” เรื่องเล่าจากความทรงจำ

บ้านเครื่องปั้นดินเผาคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รากเหง้าภูมิปัญญาที่สืบทอดยาวนานนับร้อยปี