บุญสรงกู่ที่บ้านกู่กาสิงห์

บุญสรงกู่ที่บ้านกู่กาสิงห์

 

วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ชาวบ้านในพื้นที่ประวัติศาสตร์ บ้านกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด จะร่วมใจกันจัดงานบุญสรงกู่ขึ้น ณ โบราณสถานสำคัญ 3 แห่งของชุมชน คือ กู่กาสิงห์ กู่โพนวิท และกู่โพนระฆัง

 

 

 

ปีนี้ งานบุญสรงกู่ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2561 ภายใต้ชื่อ "บุญสรงกู่ และเทวาภิเษก เทพเทวาลัย โบราณสถาน"  งานบุญสรงกู่ เป็นงานบุญที่ชาวบ้านปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานแต่สมัยบรรพบุรุษ ปีนี้มีชาวบ้านมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเช่นเดิม

 

 

 

กิจกรรมหลักๆ หลังงานบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโบราณสถานแล้วเสร็จ ประธานจะนำไหว้พระ ขอศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีนำกล่าวคำบูชา และคำขอขมาโบราณสถาน ตามด้วยการจุดบั้งไฟ จากนั้นชาวบ้านจะนำน้ำอบ น้ำหอมที่เตรียมมาต่อแถวสรงน้ำพระสงฆ์ แล้วจึงนำน้ำอบ น้ำหอมนั้น เดินสรงน้ำรอบกู่คนละ 1 รอบ เริ่มจากกู่กาสิงห์ กู่โพนวิท และกู่โพนระฆัง จึงเสร็จพิธี

 

 

 

 

 

ชาวบ้านเชื่อกันว่า การสรงกู่ เป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เพียงทำหน้าที่ปกปักรักษาโบราณสถานสำคัญของชุมชนเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่ดูแล คุ้มครองให้ชาวบ้านอยู่อาศัย ทำมาหากินได้อย่างเป็นปกติสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล และคลาดแคล้วจากเหตุเภทภัยร้ายแรงทั้งปวงด้วย

 

 


เกสรบัว อุบลสรรค์

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ