“จุก แกละ โก๊ะ เปีย” ต่างกันอย่างไร?
คลังบทความ

“จุก แกละ โก๊ะ เปีย” ต่างกันอย่างไร?

 

ทรงผมเด็กไทยสมัยก่อน มีลักษณะนามเรียกกลุ่มผมว่า “แหยม” เช่น แกละ 1 แหยม 1 แหยม หรือ จุก 1 แหยม 2 แหยม คุณเอนก นาวิกมูล ได้บอกเล่าถึงความแตกต่างของผมทรงของเด็กไทยสมัยก่อน ซึ่งเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่อง “ขวัญ” ซึ่งช่วยรักษาชีวิตของเด็กแรกเกิดให้อยู่รอดปลอดภัยและเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายไม่โยเย  ซึ่งโบราณเชื่อกันว่า ขวัญของเด็กจะสถิตอยู่ในกลุ่มผมที่ได้ทำเอาไว้

 

 

ติดตามอ่านเรื่องราวฉบับเต็มได้ในบทความ “จุก แกละ โก๊ะ เปีย”  โดย เอนก นาวิกมูล ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2522) หน้า 25-38 ใน "10 ปีแรกวารสารเมืองโบราณ" คลิกที่ https://www.yumpu.com/xx/document/view/67682783/-5-3

 

   


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น