ศาลเจ้าพ่อปุนท้าวกง ปากน้ำชุมพร

ศาลเจ้าพ่อปุนท้าวกง ปากน้ำชุมพร

 

 

ศาลเจ้าพ่อปุนท้าวกงเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของชุมชนชาวจีนแต้จิ๋วแถบปากน้ำชุมพร โดยศาลหลังปัจจุบันตั้งอยู่ริมฝั่งคลองท่าตะเภาในพื้นที่ตลาดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ศาลหลังนี้หันหน้าสู่คลองท่าตะเภาซึ่งมีท่าเรือข้ามฟากเล็กๆ ตั้งอยู่ด้วย ชาวบ้านเรียกกันว่า ท่าเรือศาลเจ้า ยืนมองจากท่าเรือนี้ก็จะเห็นเรือข้ามฟาก ทั้งเรือเครื่องและเรือแจวสลับหมุนเวียนพาผู้คนจากฝั่งศาลเจ้าข้ามคลองท่าตะเภาไปยังฝั่งตรงข้ามซึ่งก็คือ ชุมชนบ้านหัวถนน

 

ศาลเจ้าพ่อปุนท้าวกง หันหน้าสู่คลองท่าตะเภา ซึ่งมีท่าเรือข้ามฟากเล็กๆ ชาวบ้านเรียกกันว่า ท่าเรือศาลเจ้า

 

ศาลเจ้าพ่อปุนท้าวกง หันหน้าสู่คลองท่าตะเภา 

 

อาคารศาลเจ้าพ่อปุนท้าวกง 

 

แม้จะยังไม่สามารถสืบทราบประวัติความเป็นมาที่แน่ชัดได้ แต่จากคำบอกเล่าของคนท้องถิ่นที่อายุไม่น้อยกว่า 70 ปี ล้วนเล่าตรงกันว่า ศาลเจ้าพ่อปุนท้าวกงแห่งนี้มีมานานแต่จำความได้ น้ำเสียงของผู้เล่ายังเจือไปด้วยความสนุกสนานเมื่อนึกย้อนภาพจำในวัยเด็ก สมัยที่เพื่อนร่วมรุ่นมาล้อมวงนั่งดูงิ้วที่ลานกว้างหน้าศาลเจ้ากับอาม่า ในงานงิ้วจะมีการขายบัตรกินเลี้ยงโต๊ะจีน ซึ่งสมัยก่อนงานงิ้วของศาลเจ้าถือเป็นงานใหญ่ มีผู้คนมาร่วมงานมากมายภายในศาล นอกจากปุนท้าวกง องค์ประธานของศาลแล้ว ยังมีปุนท้าวม่า เจ้าพ่อกวนอู และเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งล้วนเป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นด้วย

 

รูปเคารพปุนท้าวกงและปุนท้าวม่า เทพเจ้าประธานของศาลเจ้า 

 

รูปเคารพเจ้าแม่ทับทิม 

 

รูปเคารพเจ้าพ่อกวนอู 

 

ไม่เพียงศาลเจ้าพ่อปุนท้าวกงซึ่งเป็นศาลของชาวจีนแต้จิ๋วเท่านั้น ย้อนกลับไปกว่า 60 ปีก่อน ที่ปากน้ำชุมพรเคยมีศาลเจ้าของชาวจีนไหหลำด้วย แต่ก็ถูกรื้อทิ้งไปนานแล้ว โดยตำแหน่งที่ตั้งศาลเจ้าของชาวจีนไหหลำหลังนั้น ปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรไปแล้ว อย่างไรก็ดี ทั้งศาลเจ้าพ่อปุนท้าวกงที่ยังคงอยู่และศาลเจ้าจีนไหหลำที่หายไปต่างก็ช่วยย้ำชัดถึงการเข้ามาของชาวจีนแต้จิ๋วและชาวจีนไหหลำซึ่งผสมปะปนกับคนพื้นถิ่น หลอมรวมกลายเป็นลูกหลานชาวปากน้ำชุมพรเช่นทุกวันนี้นั่นเอง

 

บานประตูทางเข้าศาลเจ้า

 

รูปวาดเซียนที่ด้านหน้าศาลเจ้า มีข้อความระบุปีที่สร้างคือ ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2553) 

 


ปูนปั้นรูปมังกรและหงส์ประดับอยู่ที่สันหลังคา 


 


จิราพร แซ่เตียว

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ