ห้องสมุดเสาจินดารัตน์ คลังความรู้ท้องถิ่นลำปาง
หนังสือหนังหา

ห้องสมุดเสาจินดารัตน์ คลังความรู้ท้องถิ่นลำปาง

 

ห้องสมุดแห่งนี้ตั้งอยู่ ณ ตึกเสาจินดารัตน์ ซึ่งเป็นตึกเก่าบนถนนทิพย์ช้าง สร้างขึ้นเมื่อปึ พ.ศ. 2474 ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก มีลวดลายปูนปั้นประดับสวยงาม แรกเริ่มเปิดเป็นร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคและปุ๋ย ซึ่งเป็นกิจการของตระกูลเสาจินดารัตน์ ต่อมาแบ่งให้เช่าเป็นสำนักงานและห้างร้านต่างๆ

 

ตึกเสาจินดารัตน์ ตั้งอยู่บนถนนสายกลางหรือถนนทิพย์ช้าง 

 

ห้องสมุดเสาจินดารัตน์เป็นหนึ่งในงานสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ เปิดให้บริการตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2558 ภายในเก็บรวบรวมหนังสือและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลำปางและท้องถิ่นภาคเหนือ โดยเฉพาะในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม อาทิ หนังสืออนุสรณ์งานศพ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนั้น​ ยังเปิดพื้นที่บางส่วน​สำหรับจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

 

 

 

บรรยากาศภายในห้องสมุด 

 

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ห้องสมุดฯ เปิดทำการทุกวันอังคาร-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.45 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจากนี้ยังเปิดรับบริจาคหนังสือ รายงานการวิจัย เอกสารและภาพถ่ายที่เกี่ยวกับเมืองลำปาง

 

 

 

ตัวอย่างหนังสือที่เกี่ยวกับลำปางที่มีให้บริการ

 

ชั้นวางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

 

วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับลำปางมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา สถาปัตยกรรมและผังเมือง 

 

วารสารและนิตยสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับลำปางก็มีรวบรวมไว้ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

ห้องสมุดเสาจินดารัตน์ โทร 054-222-232 

หรือที่ ห้องสมุดเสาจินดารัตน์

 


อภิญญา นนท์นาท

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ