ชีวิตในคลอง
ข้างหลังภาพ

ชีวิตในคลอง

 

คลองมหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อราว พ.ศ. 2519 ยังคงปรากฏภาพชีวิตชาวเรือที่ใช้เรือเป็นบ้านอยู่อาศัย จนกระทั่งเมื่อเริ่มมีการสร้างประตูระบายน้ำขึ้นตามคลองสายต่างๆ เพื่อป้องกันน้ำท่วม แต่ขณะเดียวกันก็กลายเป็นสิ่งปิดกั้นเส้นทางสัญจรทางน้ำ อีกทั้งยังมีการถมคลองเพื่อรองรับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบก ส่งผลให้ภาพของเรือนแพและการอยู่อาศัยในเรือค่อยๆ เลือนหายไปจากลำคลองในกรุงเทพมหานคร  

 

 

 

ที่มาภาพ : ศูนย์ข้อมูลเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

   


Tags

เมธินีย์ ชอุ่มผล

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ