Pre-Order วารสารเมืองโบราณ 49.4 : เมืองสิงห์

Pre-Order วารสารเมืองโบราณ 49.4 : เมืองสิงห์

 

วารสารเมืองโบราณ 49.4 (ต.ค.-ธ.ค. 2566)​

“เมืองสิงห์บนเส้นทางการค้าผ่านเขาตะนาวศรี” 

 

ปราสาทเมืองสิงห์เป็นเมืองโบราณ​ที่มีกำแพงเมืองมากถึง 7 ชั้น โดยมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของบ้านเมืองและผู้คนในสมัยทวารวดี เป็นหนึ่งในปราสาทที่พบในลุ่มน้ำแม่กลอง ร่วมสมัยกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และ​พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี

 

 

ภายในเล่ม..

พบกับเรื่องราวมากมายของกาญจนบุรี อาทิ

▸ กาญจนบุรี...ดินแดนสองลุ่มน้ำ

▸ ปราสาทเมืองสิงห์ในทัศนะของข้าพเจ้า

▸ “ปราสาทเมืองสิงห์” ถึง “ชุมชนชาวไร่” ประวัติศาสตร์ของคนตำบลสิงห์

▸ ถ้ำพระ : จิตวิญญาณของชาวบ้านเก่า

▸ “ตั้งป่า” หาอยู่หากินกับป่าไผ่

▸ “โมเดลโรงงานกระดาษ” กับเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อเมืองกาญจน์

▸ ตามรอยมนุษย์โบราณที่บ้านเก่า

▸ เรืองรองทองกาญจนา : คุณค่าที่กินได้

ฯลฯ

 

 

 

สั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 มีนาคม 2567

วารสารเมืองโบราณ 49.4 (ต.ค.-ธ.ค. 2566)​

"เมืองสิงห์บนเส้นทางการค้าผ่านเขาตะนาวศรี"

ราคาเล่มละ 150 บาท

ค่าจัดส่ง 30 บาท

คลิก https://shop.line.me/@pii6708z/product/1006030594 

หรือ

inbox : http://m.me/sarakadeeboranrobroo

 


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น