“เปตรา” นคร (ที่เคย) ร้าง กลางทะเลทรายอาหรับ” (5)

ไต่หน้าผาชมโบราณสถานที่หลบซ่อน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเมืองเปตราแห่งใหม่

ตามรอย "หลวงปู่ทวด" วัดพะโคะ

เส้นทางท่องเที่ยวสายบุญ-สายวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามรอยตำนาน "หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด" ที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา