การเดินทางของหมอบรัดเลย์สู่... จันทบูร สมัยรัชกาลที่ 3

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมเมืองจันทบุรีที่น่าสนใจ ศึกษาผ่านจดหมายเหตุหมอบรัดเลย์ เอกสารชั้นต้นสมัยรัชกาลที่ 3

กุหล่าเมืองจันท์

"กุลา" หรือ "กุหล่า" คือคนกลุ่มใด? และ "กุหล่าเมืองจันท์" มีความสำคัญอย่างไรกับระบบเศรษฐกิจไทยหลังยุคสงครามมหาเอเชียบูรพา?

ท่านพ่อศรีสุทโธ : จากคำชะโนดถึงกรุงเทพฯ

พญาศรีสุทโธนาคราช - กระรอกด่อน – ผาแดง นางไอ่ – คำชะโนด – กรุงเทพฯ ... มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

ศรีมโหสถ : เมืองท่าแห่งชายฝั่งทะเลตะวันออก

เมืองศรีวัตสะปุระ / เมืองอวัธยปุระ / เมืองพระรถ ล้วนเป็นหนึ่งในชื่อเรียกขานของ "เมืองศรีมโหสถ" เมืองโบราณขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกของไทย

๙ เรื่องประวัติศาสตร์ จาก โขงเจียม-เขมราฐ

บนเส้นทางจาก "โขงเจียม-เขมราฐ" ไม่ได้มีแค่สถานที่ท่องเที่ยว - - ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ผ่าน 9 เรื่องราวบนเส้นทางเลาะเลียบลำโขง

พระถ้ำเสือ : หลักฐานอันพิพักพิพ่วน

มุมมองทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเรื่อง "พระถ้ำเสือ" - - พระพิมพ์ที่พบเป็นจำนวนมากในเมืองโบราณอู่ทอง

ซงฮ่วยจุ๊น: เรือสินค้าแห่งสายน้ำเมืองสุพรรณ

ในอดีตตลอดแม่น้ำสุพรรณบุรีเป็นที่ตั้งของชุมชนตลาดน้อยใหญ่หลายแห่ง เป็นแหล่งซื้อขายกระจายสินค้าทั้งปลีก-ส่ง โดยสินค้าต่างๆ จะถูกลำเลียงมาด้วยเรือส่งสินค้า...

คลองบางกอกน้อย ในความทรงจำของเทิม มีเต็ม

วิถีชีวิตของคนบางกอกน้อยในความทรงจำของ อ.เทิม มีเต็ม ผู้เชี่ยวชาญการอ่านจารึกของกรมศิลปากร

ชุมชนแรกเริ่มในลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน-พื้นที่ต่อเนื่อง

ร่องรอยชุมชนโบราณยุคแรกเริ่มในลุ่มน้ำท่าจีน... หลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดี

กระยาสารท : ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม

ในอดีตการทำ “กระยาสารท” เพื่อนำไปทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันสารทไทยนั้น  เดิมเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านทำร่วมกัน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม...

เวียงและวังในสมัยกรุงศรีอยุธยา

วิเคราะห์พัฒนาการและความสำคัญของ “เวียง” และ “วัง” ในสมัยกรุงศรีอยุธยา... ในมุมมองอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม

“พิธีสืบชาตา”

พิธีสืบชาตา หรือ พิธีสืบชาต๋า เป็นพิธีกรรมพื้นเมืองอีกอย่างหนึ่งของชาวล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเนิ่นนานจนถึงทุกวันนี้...