จากโขงเจียมถึงเขมราฐ

บทความ จากโขงเจียมถึงเขมราฐ” ในคอลัมน์บทบรรณาธิการของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์ลงในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 43.3

พระสงฆ์ในฐานะผู้นำบารมีของสังคม

พระสงฆ์ในฐานะผู้นำบารมีของสังคม บทความในคอลัมน์บทบรรณาธิการโดยอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 43.2

สยามินทร์ปิ่นธเรศเจ้าภูมิพล

"สยามินทร์ปิ่นธเรศเจ้าภูมิพล พระผู้ทรงทัดดินต่างปิ่นเกล้า" บทบรรณาธิการโดย อ.ศรีศักร วัลลิโภดม เผยแพร่ในวารสารเมืองโบราณ 43.1

การเปลี่ยนแปลงของวารสารเมืองโบราณ

บทบรรณาธิการโดยอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของวารสารเมืองโบราณตั้งแต่สมัยแรกจนถึงปัจจุบัน เผยแพร่ในวารสารเมืองโบราณ...

ในหลวงกับชนกลุ่มน้อยในสยามประเทศ

"พระอัจฉริยภาพด้านวัฒนธรรม : ในหลวงกับชนกลุ่มน้อยในสยามประเทศ" โดย ศรีศักร วัลลิโภดม ในหนังสือ "ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว"

สุวรรณภูมิถึงสยามประเทศ

"สุวรรณภูมิถึงสยามประเทศ : ลำดับสมัยเวลาของรัฐในยุคประวัติศาสตร์" วัฒนธรรมวิเคราะห์โดย ศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ...

วัฒนธรรมหินตั้ง

"หินตั้ง" เป็นหลักฐานสำคัญที่หลงเหลือมาจากสมัยที่มนุษย์ยังนับถือผีและสิ่งเหนือธรรมชาติ ก่อนคลี่คลายสู่ "เสมาหิน"

พระพุทธศาสนาและระบอบราชามหากษัตริย์ในสุวรรณภูมิ

จากอินเดียสู่สุวรรณภูมิ - - การเข้ามาของพระพุทธศาสนาและแนวคิดการปกครองแบบราชามหากษัตริย์

สมัยฟูนันในประเทศไทย

"อู่ทองเป็นเมืองเก่าแก่กว่าสมัยอยุธยา โดยปรากฏหลักฐานมาแต่สมัยฟูนัน และน่าจะเก่าถึงสมัยสุวรรณภูมิตามตำนานมหาวงศ์ของลังกา"

นัยบทบรรณาธิการ : การถือผีในสังคมปัจจุบัน

‘การถือผี’ การดำรงอยู่เพื่อความมั่นคงทางจิตใจและสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านพิธีกรรม

บทความ อ.ศรีศักร วัลลิโภดม ในวารสารเมืองโบราณ

รวมรายชื่อบทความของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดมที่ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์จนถึงปีที่ 47 (พ.ศ. 2517-2564)

82 ปี ศรีศักร วัลลิโภดม

รวมบทความด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยาของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 1 - 10