กะเลิง

ทำความรู้จัก "กะเลิง" กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง ในลุ่มน้ำโขงแถบนครพนมและสกลนคร... กรณีศึกษาที่ บ้านนายอ อำเภอเมืองสกลนคร

กระยาสารท : ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม

ในอดีตการทำ “กระยาสารท” เพื่อนำไปทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันสารทไทยนั้น  เดิมเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านทำร่วมกัน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม...

เวียงและวังในสมัยกรุงศรีอยุธยา

วิเคราะห์พัฒนาการและความสำคัญของ “เวียง” และ “วัง” ในสมัยกรุงศรีอยุธยา... ในมุมมองอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม

“พิธีสืบชาตา”

พิธีสืบชาตา หรือ พิธีสืบชาต๋า เป็นพิธีกรรมพื้นเมืองอีกอย่างหนึ่งของชาวล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเนิ่นนานจนถึงทุกวันนี้...