นครศรีธรรมราชกับประวัติศาสตร์ไทย

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราชในประวัติศาสตร์ไทยที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเอกสารต่างๆ

เสด็จประพาสต้นที่กำแพงเพชร

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้านายที่ตามเสด็จ เมื่อคราวเสด็จประพาสต้น ร.ศ. 125

คนจีนกับชีวิตไทยๆ ในจิตรกรรม

จากภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดสำคัญหลายๆ แห่ง ปรากฏภาพกลุ่มคนจีนประกอบอยู่ในเรื่องราว สะท้อนถึงวิถีชีวิตและบทบาทที่มีต่อสังคมไทยในอดีต

สทิงหม้อ แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ

ย้อนดูองค์ความรู้ด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณของชุมชนสทิงหม้อที่คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา ก่อนวันสูญหาย

พลูหลวง : ดวงดาว-โหราศาสตร์

เรียนรู้คติความเชื่อด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ จากบทความของอาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ ผ่านนามปากกา "พลูหลวง" ใน 10 ปีแรก วารสารเมืองโบราณ

โบราณคดีที่คาบสมุทรสทิงพระ

ย้อนรอยการศึกษาทางโบราณคดีที่คาบสมุทรสทิงพระ ผ่านบทความของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีที่ตีพิมพ์ลงในช่วง 10 ปีแรก วารสารเมืองโบราณ...

สำนวนโวหารในท้องถิ่นนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง

ค้นหาความหมายและที่มาของสำนวนโวหาร ภาษาปากของคนถิ่นใต้ ในเมืองนครฯ และจังหวัดใกล้เคียง

ศ. ศิลป์ พีระศรี กับต้นแบบพระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล

รำลึกถึงอาจารย์ฝรั่ง ผู้สร้างพระพุทธรูปประธานพุทธมณฑลในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ

“พิธีสืบชาตา”

พิธีสืบชาตา หรือ พิธีสืบชาต๋า เป็นพิธีกรรมพื้นเมืองอีกอย่างหนึ่งของชาวล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเนิ่นนานจนถึงทุกวันนี้...

เวียงและวังในสมัยกรุงศรีอยุธยา

วิเคราะห์พัฒนาการและความสำคัญของ “เวียง” และ “วัง” ในสมัยกรุงศรีอยุธยา... ในมุมมองอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม

"กระยาสารท" ในความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม

ในอดีตการทำ “กระยาสารท” เพื่อนำไปทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันสารทไทยนั้น  เดิมเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านทำร่วมกัน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม...