Popular

ขึ้น ‘เขาปลาร้า’ สำรวจภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 21 มี.ค. 2023 ,0:00 น.

การสำรวจแหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในเพิงผาบนภูเขาปลาร้า จังหวัดอุทัยธานี โดยกองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ เมื่อปี พ.ศ. 2522 ...

ภาพชุดศิลปะอโยธยา

รวมภาพชุดศิลปะอโยธยา โดย น. ณ ปากน้ำ ถ่ายภาพโดยไพฑูรย์ ทิณพงษ์ ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ...

ภูมิปัญญาไม้กวาดใยโหนด บ้านคันธง นครศรีธรรมราช


เรื่อง : สามารถ สาเร็ม 23 ก.ค. 2023 ,15:00 น.

เรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีโหนดผ่านการทำไม้กวาดใยโหนดของคนบ้านคันธง ตำบลปากนคร อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ...

Highlight

เปิดหน้าสารบัญ 50.1 บ้านสะแกกรัง เมืองอุไทยใหม่

พบกับหลากเรื่องราวของบ้านเมืองริมแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 "บ้านสะแกกรัง เมืองอุไทยใหม่" ...

ศรีศักรทัศน์

จากโขงเจียมถึงเขมราฐ

บทความ จากโขงเจียมถึงเขมราฐ” ในคอลัมน์บทบรรณาธิการของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์ลงในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 43.3 ...

ภาคสนาม

ร่องรอย หลักฐาน ความทรงจำ บนเส้นทางรถไฟสายมรณะ


เรื่อง : สิริวรรณ สิรวณิชย์ 24 พ.ค. 2024 ,11:50 น.

ความสำคัญของกาญจนบุรี พื้นที่ยุทธศาสตร์ของภาคตะวันตก ในห้วงเวลาสงครามมหาเอเชียบูรพา ...

เมืองกาญจน์ : ยุทธศาสตร์สำคัญของภาคตะวันตก


เรื่อง : สิริวรรณ สิรวณิชย์ 21 พ.ค. 2024 ,11:30 น.

ประวัติศาสตร์กาญจนบุรี พื้นที่ยุทธศาสตร์ภาคตะวันตก จากชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ลุ่มน้ำแม่กลองถึงเมืองหน้าด่านสมัยรัตนโกสินทร์ ...

ยายเต่า ช่างทำกระเบื้อง แห่งบ้านสวนพริก อยุธยา


เรื่อง : ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง 5 ก.ย. 2023 ,15:00 น.

เยี่ยมชม ‘เตายายเต่า’ แหล่งผลิตกระเบื้องดินเผา ทางตอนเหนือของเกาะเมืองอยุธยา ...

หยิบมาเล่า

ตลาดบางลี่ที่จำได้


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 15 ธ.ค. 2023 ,14:30 น.

เมื่อก่อนตลาดบางลี่มีขนาดใหญ่และเจริญทัดเทียมกับตลาดในตัวจังหวัดสุพรรณบุรี... ชมภาพถ่ายเก่าตลาดบางซื่อ พร้อมคำบอกเล่าจากคนใน ...

จุดเริ่มต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์อโยธยา

สรุปการบรรยาย "จุดเริ่มต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์อโยธยา" โดย อ.ศรีศักร วัลลิโภดม ส่วนหนึ่งในงานเสวนา “อโยธยา : ความสำคัญและอนาคต" ...

คลังบทความ

ภาพชุดศิลปะอโยธยา

รวมภาพชุดศิลปะอโยธยา โดย น. ณ ปากน้ำ ถ่ายภาพโดยไพฑูรย์ ทิณพงษ์ ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ...

พ.ณ ประมวญมารค แปลกลอนเชกสเปียร์

หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี เจ้าของนามปากกา พ.ณ ประมวญมารค แปลกลอน (Sonnet) ของวิลเลียม เชกสเปียร์ ...

“ตุง” ความหมายและความเชื่อ


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 27 เม.ย. 2023 ,16:00 น.

แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย เล่าเรื่องความหมายและความเชื่อของตุง เครื่องแขวนสำหรับถวายเป็นพุทธบูชา ...

เมี่ยงใบชา สิ่งมีค่าเหนือกาลเวลาแห่งขุนเขา

มรดกวัฒนธรรมอาหารที่ส่งต่อจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน การคงอยู่และความยั่งยืนของอาชีพคนเก็บเมี่ยงที่เมืองน่าน ...