49.2 กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯ

วารสารเมืองโบราณ ฉบับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯ อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวความเป็นเมืองกรุง พร้อมให้จับจองเป็นเจ้าของแล้ววันนี้

เครื่องปั้นดินเผาจาก “เตาบ้านเขียบ”

อาจารย์สงวน รอดบุญ พาผู้อ่านไปสำรวจเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาบ้านเขียบ มหาสารคาม หนึ่งในแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญของภาคอีสาน...

ขึ้น ‘เขาปลาร้า’ สำรวจภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์

การสำรวจแหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในเพิงผาบนภูเขาปลาร้า จังหวัดอุทัยธานี โดยกองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ...

พลิกหน้าสารบัญ 48.4 เมืองแม่ต้าน

"เมืองแม่ต้าน" ชุมชนการค้าแห่งลุ่มน้ำเมย จากหลักฐานทางโบราณคดีถึงชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนหลากหลายกลุ่ม

พลิกหน้าสารบัญ 48.3 เมืองพะเยา-ภูกามยาว

พะเยาเป็นเมืองโบราณในลุ่มน้ำอิง นอกจากแง่มุมทางโบราณคดีแล้ว ประวัติศาสตร์สังคมเมืองพะเยา อันประกอบด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มก็น่าสนใจเช่นเดียวกัน...

พลิกหน้าสารบัญ 48.1 : ร้อยเอ็ดหรือสาเกตนคร

สาเกตนครในตำนานอุรังคธาตุ เกลือบ่อพันขัน ข้าวทุ่งกุลา และหลากหลายเรื่องราวแห่งเมืองร้อยเอ็ด

ศิลปที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง

ความงดงามของภาพจำหลักบนใบเสมาแห่งเมืองฟ้าแดดสูงยาง (ฟ้าแดดสงยาง) เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีอีสาน ในทัศนะของ น. ณ ปากน้ำ

พลิกหน้าสารบัญ 47.3 สุรินทร์

ทำความรู้จักหลากหลายแง่มุมของกูยสุรินทร์ในวารสารเมืองโบราณฉบับล่าสุด “คูประทาย ปะทายสมันต์ ถึงสุรินทร์

พลิกหน้าสารบัญ 47.2 วิมายปุระ-พิมาย

'พิมาย' ไม่ได้มีแค่ปราสาทหินพิมายและผัดหมี่ หากแต่มีหลายเรื่องราวที่รอให้ค้นหา.. รู้จักเมืองพิมายหลายแง่มุมได้ในวารสารเมืองโบราณฉบับล่าสุด...

ปุจฉวิสัชน์ : อันเนื่องมาจาก ‘อูบมุง’

อูบ กะอูบ อูบมุงคืออะไร ? แล้วเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระธาตุพนม ? ชวนอ่านข้อคิดเห็นของสงวน รอดบุญ ในคอลัมน์ปุจฉวิสัชน์

พลิกหน้าสารบัญวารสารเมืองโบราณ เขลางค์-นครลำปาง

พบกับหลากเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองลำปางหลายแง่มุมในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 เขลางค์-นครลำปาง แห่งลุ่มน้ำวัง

เค้าเงื่อนเรื่อง ‘พระแก้ว’ ที่ลำปาง?

เปิดประเด็น ชวนคิด ชวนสังเกตเกี่ยวกับพระแก้วมรกตรัตนพิมพ์ หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร กับพระแก้วดอนเต้า เมืองลำปาง