กรณีภาพวาดแผนที่เมืองพิมาย

เพื่อความเข้าใจกรณีภาพวาดแผนที่เมืองพิมายที่ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ 47.2 “วิมายปุระ-พิมาย”

พลิกหน้าสารบัญ 47.2 วิมายปุระ-พิมาย

'พิมาย' ไม่ได้มีแค่ปราสาทหินพิมายและผัดหมี่ หากแต่มีหลายเรื่องราวที่รอให้ค้นหา.. รู้จักเมืองพิมายหลายแง่มุมได้ในวารสารเมืองโบราณฉบับล่าสุด...

พลิกหน้าสารบัญวารสารเมืองโบราณ เขลางค์-นครลำปาง

พบกับหลากเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองลำปางหลายแง่มุมในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 เขลางค์-นครลำปาง แห่งลุ่มน้ำวัง

พลิกหน้าสารบัญ 46.2 พริบพรี

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 พริบพรี นครประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองโบราณที่มิเคยร้างราผู้คน...

[New Cover] พลิกหน้าสารบัญ ฉบับ 46.1

"เขาสามแก้ว" แหล่งอุตสาหกรรมผลิตและส่งออกลูกปัดบนฝั่งอ่าวไทย แหล่งโบราณคดีสำคัญบนเส้นทางข้ามคาบสมุทรที่ชุมพร-กระบุรี

พลิกหน้าสารบัญ เมืองโบราณ ฉบับ 45.4

ท่องไปในเมืองตะนาวศรี และตามรอยเส้นทางข้ามคาบสมุทรยุคโบราณ ในวารสารเมืองโบราณฉบับล่าสุด

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.3

พบกับหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์สังคมเมืองนครศรีธรรมราชในวารสารเมืองโบราณเล่มล่าสุด!

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.2

หลากหลายเรื่องราวน่าสนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์สังคมในเมืองเก่าพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวารสารเมืองโบราณเล่มล่าสุด!...

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.1

พบกับหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์สังคมในพื้นที่ทุ่งยั้งและลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวารสารเมืองโบราณเล่มล่าสุด!...

พลิกหน้าสารบัญ 44.4

พบกับหลากหลายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวิถีวัฒนธรรม ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับล่าสุด 44.4 "สงขลาหัวเขาแดง เมืองสุลต่านสุไลมาน"...

เส้นทางข้ามคาบสมุทรไทยยุคสุวรรณภูมิ

สืบหาร่องรอยเส้นทางข้ามคาบสมุทรไทยยุคสุวรรณภูมิ อันเป็นเส้นทางการค้าที่ใช้ติดต่อระหว่างฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

เรื่องไม่เล็กแห่งทะเลน้อย

เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับวิถีท้องถิ่น ผ่านเรื่องราวประมงพื้นบ้านถิ่นทะเลน้อย พัทลุง ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับ 44.3

จีนบางแก้ว

สืบหาตัวตน “จีนบางแก้ว” กลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใน อ. บางแก้ว จ. พัทลุง ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับ 44.3

9 เรื่อง เมืองเก่าไชยบุรี

สืบหาร่องรอย "เมืองเก่าไชยบุรี" ผ่าน 9 เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับ 44.3

มีอะไร... ในวารสารเมืองโบราณเล่มใหม่ 44.3 ?

พบกับหลากหลายเรื่องราวประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวิถีวัฒนธรรม "เมืองพัทลุง"

การเดินทางของหมอบรัดเลย์สู่... จันทบูร สมัยรัชกาลที่ 3

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมเมืองจันทบุรีที่น่าสนใจ ศึกษาผ่านจดหมายเหตุหมอบรัดเลย์ เอกสารชั้นต้นสมัยรัชกาลที่ 3

กุหล่าเมืองจันท์

"กุลา" หรือ "กุหล่า" คือคนกลุ่มใด? และ "กุหล่าเมืองจันท์" มีความสำคัญอย่างไรกับระบบเศรษฐกิจไทยหลังยุคสงครามมหาเอเชียบูรพา?

ท่านพ่อศรีสุทโธ : จากคำชะโนดถึงกรุงเทพฯ

พญาศรีสุทโธนาคราช - กระรอกด่อน – ผาแดง นางไอ่ – คำชะโนด – กรุงเทพฯ ... มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

ศรีมโหสถ : เมืองท่าแห่งชายฝั่งทะเลตะวันออก

เมืองศรีวัตสะปุระ / เมืองอวัธยปุระ / เมืองพระรถ ล้วนเป็นหนึ่งในชื่อเรียกขานของ "เมืองศรีมโหสถ" เมืองโบราณขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกของไทย

๙ เรื่องประวัติศาสตร์ จาก โขงเจียม-เขมราฐ

บนเส้นทางจาก "โขงเจียม-เขมราฐ" ไม่ได้มีแค่สถานที่ท่องเที่ยว - - ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ผ่าน 9 เรื่องราวบนเส้นทางเลาะเลียบลำโขง

ตะกั่วป่าเมืองเก่ากับเรื่องเล่าไม่รู้จบ

หลากเรื่องเล่าของเมืองเก่าฝั่งทะเลอันดามันที่เล่าขานผ่านความทรงจำของผู้คน

พระถ้ำเสือ : หลักฐานอันพิพักพิพ่วน

มุมมองทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเรื่อง "พระถ้ำเสือ" - - พระพิมพ์ที่พบเป็นจำนวนมากในเมืองโบราณอู่ทอง