Profile image example อภิญญา นนท์นาท

อภิญญา นนท์นาท

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ 

ตามรอยฝรั่ง เล่าความหลัง เมืองพริบพรี

จากเมืองท่าการค้า สู่เมืองท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยม - - มาทำความรู้จักเรื่องราวของ "เพชรบุรี" ที่เล่าขานผ่านสายตาและความทรงจำของชาวต่างชาติหลายยุคสมัย...