Profile image example อภิญญา นนท์นาท

อภิญญา นนท์นาท

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ 

สาคูต้น

นานาสำรับจากแป้งสาคู วัฒนธรรมอาหารในดินแดนคาบสมุทร

สยามคือบ้านของเรา

เปิดสมุดบันทึก 'Edna Bruner Bulkley' ชีวิตที่ลิขิตด้วยรักและศรัทธาของมิชชันนารีสาวแห่งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง

แกะรอยภาพเก่า... วันวาน – วันนี้ ที่ตะกั่วป่า

ชุดภาพถ่ายเก่าเมื่อราว 40 ปีก่อนโดยกองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณยุคแรก... แทนถ้อยคำบอกเล่าความเปลี่ยนแปลง-ความเป็นไปของเมืองเก่าตะกั่วป่า...

เขาสามแก้ว : เมืองท่ายุคแรกบนเส้นทางสายไหมทางทะเล

รายงานผลการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่เขาสามแก้ว บ้านสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร บรรณาธิการโดย Bérénice Bellina ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส

ตามรอยฝรั่ง เล่าความหลัง เมืองพริบพรี

จากเมืองท่าการค้า สู่เมืองท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยม - - มาทำความรู้จักเรื่องราวของ "เพชรบุรี" ที่เล่าขานผ่านสายตาและความทรงจำของชาวต่างชาติหลายยุคสมัย...