เปิดหน้าสารบัญ 50.1 บ้านสะแกกรัง เมืองอุไทยใหม่

พบกับหลากเรื่องราวของบ้านเมืองริมแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 "บ้านสะแกกรัง เมืองอุไทยใหม่"...

Pre-Order 50.1 บ้านสะแกกรัง เมืองอุไทยใหม่

ทำความรู้จักเมืองอู่ไทย-อุไทย-อุทัยธานีในวารสารเมืองโบราณ ฉบับ 50.1 (ม.ค.-มี.ค. 2567) "บ้านสะแกกรัง เมืองอุไทยใหม่" พร้อมให้พรีออเดอร์แล้ววันนี้...

เปิดหน้าสารบัญวารสารเมืองโบราณ 49.4

พบกับหลายแง่มุมของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะพื้นที่เมืองโบราณเมืองสิงห์ ทั้งในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และชีวิตวัฒนธรรมของผู้คน

Pre-Order วารสารเมืองโบราณ 49.4 : เมืองสิงห์

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 49.4 เมืองสิงห์บนเส้นทางการค้าผ่านเขาตะนาวศรี พร้อมให้สั่งจองแล้ววันนี้

49.2 กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯ

วารสารเมืองโบราณ ฉบับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯ อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวความเป็นเมืองกรุง พร้อมให้จับจองเป็นเจ้าของแล้ววันนี้

Pre-Order ฉบับที่ 49.1 "เวียงแพร่ เวียงน่าน"

เปิดจองวารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 49.1 "เวียงแพร่ เวียงน่าน" ตั้งแต่วันนี้ - 12 มิถุนายน 2566

พลิกหน้าสารบัญ 48.4 เมืองแม่ต้าน

"เมืองแม่ต้าน" ชุมชนการค้าแห่งลุ่มน้ำเมย จากหลักฐานทางโบราณคดีถึงชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนหลากหลายกลุ่ม

พลิกหน้าสารบัญ 48.3 เมืองพะเยา-ภูกามยาว

พะเยาเป็นเมืองโบราณในลุ่มน้ำอิง นอกจากแง่มุมทางโบราณคดีแล้ว ประวัติศาสตร์สังคมเมืองพะเยา อันประกอบด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มก็น่าสนใจเช่นเดียวกัน...

พลิกหน้าสารบัญ 48.2 : ฟ้าแดดสงยาง

ชมความงามของใบเสมา 'ฟ้าแดดสงยาง' ที่สุดของเสมาหินทวารวดีอีสาน และวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวกาฬสินธุ์

พลิกหน้าสารบัญ 48.1 : ร้อยเอ็ดหรือสาเกตนคร

สาเกตนครในตำนานอุรังคธาตุ เกลือบ่อพันขัน ข้าวทุ่งกุลา และหลากหลายเรื่องราวแห่งเมืองร้อยเอ็ด

พลิกหน้าสารบัญ 47.4 เมืองฝ้าย นครนอกกัมพุชเทศะ

เรื่องเด่นประจำเล่ม : โบราณคดีที่เมืองฝ้าย และหลายเรื่องราวในจังหวัดบุรีรัมย์

พลิกหน้าสารบัญ 47.3 สุรินทร์

ทำความรู้จักหลากหลายแง่มุมของกูยสุรินทร์ในวารสารเมืองโบราณฉบับล่าสุด “คูประทาย ปะทายสมันต์ ถึงสุรินทร์

กรณีภาพวาดแผนที่เมืองพิมาย

เพื่อความเข้าใจกรณีภาพวาดแผนที่เมืองพิมายที่ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ 47.2 “วิมายปุระ-พิมาย”

พลิกหน้าสารบัญ 47.2 วิมายปุระ-พิมาย

'พิมาย' ไม่ได้มีแค่ปราสาทหินพิมายและผัดหมี่ หากแต่มีหลายเรื่องราวที่รอให้ค้นหา.. รู้จักเมืองพิมายหลายแง่มุมได้ในวารสารเมืองโบราณฉบับล่าสุด...

พลิกหน้าสารบัญวารสารเมืองโบราณ เขลางค์-นครลำปาง

พบกับหลากเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองลำปางหลายแง่มุมในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 เขลางค์-นครลำปาง แห่งลุ่มน้ำวัง

พลิกหน้าสารบัญ 46.2 พริบพรี

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 พริบพรี นครประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองโบราณที่มิเคยร้างราผู้คน...

[New Cover] พลิกหน้าสารบัญ ฉบับ 46.1

"เขาสามแก้ว" แหล่งอุตสาหกรรมผลิตและส่งออกลูกปัดบนฝั่งอ่าวไทย แหล่งโบราณคดีสำคัญบนเส้นทางข้ามคาบสมุทรที่ชุมพร-กระบุรี

พลิกหน้าสารบัญ เมืองโบราณ ฉบับ 45.4

ท่องไปในเมืองตะนาวศรี และตามรอยเส้นทางข้ามคาบสมุทรยุคโบราณ ในวารสารเมืองโบราณฉบับล่าสุด

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.3

พบกับหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์สังคมเมืองนครศรีธรรมราชในวารสารเมืองโบราณเล่มล่าสุด!

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.2

หลากหลายเรื่องราวน่าสนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์สังคมในเมืองเก่าพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวารสารเมืองโบราณเล่มล่าสุด!...

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.1

พบกับหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์สังคมในพื้นที่ทุ่งยั้งและลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวารสารเมืองโบราณเล่มล่าสุด!...

พลิกหน้าสารบัญ 44.4

พบกับหลากหลายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวิถีวัฒนธรรม ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับล่าสุด 44.4 "สงขลาหัวเขาแดง เมืองสุลต่านสุไลมาน"...

เส้นทางข้ามคาบสมุทรไทยยุคสุวรรณภูมิ

สืบหาร่องรอยเส้นทางข้ามคาบสมุทรไทยยุคสุวรรณภูมิ อันเป็นเส้นทางการค้าที่ใช้ติดต่อระหว่างฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

เรื่องไม่เล็กแห่งทะเลน้อย

เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับวิถีท้องถิ่น ผ่านเรื่องราวประมงพื้นบ้านถิ่นทะเลน้อย พัทลุง ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับ 44.3