วิธีคิด วิถีคราฟท์ (ใหม่ๆ) ณ โหล่งฮิมคาว

คุยกับชัชวาล ทองดีเลิศย์ ผู้บุกเบิก “โหล่งฮิมคาว” แหล่งรวมร้านงานคราฟท์ ริมลำน้ำคาว บ้านมอญ สันกำแพง ด้วยแนวคิดที่มากกว่าแหล่งท่องเที่ยว

เครื่องถ้วยสันกำแพง มรดกแห่งดินแดนล้านนา

ประวัติศาสตร์เครื่องถ้วยสันกำแพง โบราณวัตถุที่ผลิตขึ้นจากแหล่งเตาสันกำแพง หนึ่งในกลุ่มเตาล้านนาสมัยโบราณ

‘กิ๊บลายเครื่องเขิน’ งานหัตถกรรมประยุกต์

ความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดจากงานช่างโบราณ ผลงานศิลปะของคุณอุดม สิทธิเลิศ พ่อค้าเครื่องเขินตลาดไนท์บาซาร์

ฟื้นงานช่างปั้นที่ออนใต้ สันกำแพง

พูดคุยกับ 'ช่างปา เจริญคุณ' ช่างปั้นแห่งบ้านออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ ถึงจุดเริ่มต้นฟื้นภูมิปัญญางานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาและอุปสรรคที่ผ่านมา...