Profile image example กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น 

ภาพชุดศิลปะอโยธยา

รวมภาพชุดศิลปะอโยธยา โดย น. ณ ปากน้ำ ถ่ายภาพโดยไพฑูรย์ ทิณพงษ์ ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณปีที่ 11 ฉบับที่ 2

สงกรานต์

อาจารย์ ส. พลายน้อย เล่าเรื่องวันสงกรานต์ ตั้งแต่การกำหนดวันในปฏิทิน และประเพณีสงกรานต์ในวัฒนธรรมต่างๆ

ลายสักขาที่บ้านเชียง

การสักขาลายของผู้เฒ่าผู้แก่ชาวไทยพวน บ้านเชียง อุดรธานี บันทึกโดยณัฏฐภัทร นาวิกชีวิน เมื่อ พ.ศ. 2521

เครื่องปั้นดินเผาจาก “เตาบ้านเขียบ”

อาจารย์สงวน รอดบุญ พาผู้อ่านไปสำรวจเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาบ้านเขียบ มหาสารคาม หนึ่งในแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญของภาคอีสาน...

ขึ้น ‘เขาปลาร้า’ สำรวจภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์

การสำรวจแหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในเพิงผาบนภูเขาปลาร้า จังหวัดอุทัยธานี โดยกองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ...

พลิกหน้าสารบัญ 48.3 เมืองพะเยา-ภูกามยาว

พะเยาเป็นเมืองโบราณในลุ่มน้ำอิง นอกจากแง่มุมทางโบราณคดีแล้ว ประวัติศาสตร์สังคมเมืองพะเยา อันประกอบด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มก็น่าสนใจเช่นเดียวกัน...

ศิลปที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง

ความงดงามของภาพจำหลักบนใบเสมาแห่งเมืองฟ้าแดดสูงยาง (ฟ้าแดดสงยาง) เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีอีสาน ในทัศนะของ น. ณ ปากน้ำ

พลิกหน้าสารบัญ 47.3 สุรินทร์

ทำความรู้จักหลากหลายแง่มุมของกูยสุรินทร์ในวารสารเมืองโบราณฉบับล่าสุด “คูประทาย ปะทายสมันต์ ถึงสุรินทร์

พลิกหน้าสารบัญ 47.2 วิมายปุระ-พิมาย

'พิมาย' ไม่ได้มีแค่ปราสาทหินพิมายและผัดหมี่ หากแต่มีหลายเรื่องราวที่รอให้ค้นหา.. รู้จักเมืองพิมายหลายแง่มุมได้ในวารสารเมืองโบราณฉบับล่าสุด...

โปสเตอร์หนังเก่า มรดกความทรงจำโรงหนังที่ตะกั่วป่า

เปิดกรุของสะสมของป๋าสุรพล แซ่แต้ ช่างวาดภาพคัตเอาท์รุ่นเก๋า ย้อนรอยความทรงจำเมืองตะกั่วป่า ยุคเหมืองแร่ ผ่านโปสเตอร์หนังของ “โรงหนังกลั่นแก้ว”...

โพนช้าง

'การโพนช้าง' วิถีชีวิตและคติความเชื่อของชาวกูยในเขตอีสานใต้

เที่ยวเมืองโบราณ

พา #เที่ยวทิพย์ ‘เมืองโบราณ’ บางปู ผ่านบทความของ อ. เสนอ นิลเดช ในวารสารเมืองโบราณปีแรก