Profile image example กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น 

“พิธีสืบชาตา”

พิธีสืบชาตา หรือ พิธีสืบชาต๋า เป็นพิธีกรรมพื้นเมืองอีกอย่างหนึ่งของชาวล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเนิ่นนานจนถึงทุกวันนี้...

เดิน… เข้าใจเมืองที่ย่านเจริญนคร

กิจกรรมทัศนศึกษา "เดิน...เข้าใจเมืองที่ย่านเจริญนคร" เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งในงานรฦกธนบุรี 250+ ครั้งที่ ๑ “เปิดบ้านหลังคาแดง”...