Profile image example กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น 

ขนมมดกับพลพรรคที่ใกล้ชิด

ทำความรู้จักขนมมดและขนมชนิดอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน สะท้อนถึงวัฒนธรรมอาหารในท้องถิ่นภาคใต้ที่มีการถ่ายทอดและเปลี่ยนแปลง

ภาพชุดศิลปะอโยธยา

รวมภาพชุดศิลปะอโยธยา โดย น. ณ ปากน้ำ ถ่ายภาพโดยไพฑูรย์ ทิณพงษ์ ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณปีที่ 11 ฉบับที่ 2

สงกรานต์

อาจารย์ ส. พลายน้อย เล่าเรื่องวันสงกรานต์ ตั้งแต่การกำหนดวันในปฏิทิน และประเพณีสงกรานต์ในวัฒนธรรมต่างๆ

ลายสักขาที่บ้านเชียง

การสักขาลายของผู้เฒ่าผู้แก่ชาวไทยพวน บ้านเชียง อุดรธานี บันทึกโดยณัฏฐภัทร นาวิกชีวิน เมื่อ พ.ศ. 2521

เครื่องปั้นดินเผาจาก “เตาบ้านเขียบ”

อาจารย์สงวน รอดบุญ พาผู้อ่านไปสำรวจเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาบ้านเขียบ มหาสารคาม หนึ่งในแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญของภาคอีสาน...

ขึ้น ‘เขาปลาร้า’ สำรวจภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์

การสำรวจแหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในเพิงผาบนภูเขาปลาร้า จังหวัดอุทัยธานี โดยกองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ...

พลิกหน้าสารบัญ 48.3 เมืองพะเยา-ภูกามยาว

พะเยาเป็นเมืองโบราณในลุ่มน้ำอิง นอกจากแง่มุมทางโบราณคดีแล้ว ประวัติศาสตร์สังคมเมืองพะเยา อันประกอบด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มก็น่าสนใจเช่นเดียวกัน...

ศิลปที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง

ความงดงามของภาพจำหลักบนใบเสมาแห่งเมืองฟ้าแดดสูงยาง (ฟ้าแดดสงยาง) เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีอีสาน ในทัศนะของ น. ณ ปากน้ำ

พลิกหน้าสารบัญ 47.3 สุรินทร์

ทำความรู้จักหลากหลายแง่มุมของกูยสุรินทร์ในวารสารเมืองโบราณฉบับล่าสุด “คูประทาย ปะทายสมันต์ ถึงสุรินทร์