บ้านหนองบัว มากกว่า “บ้านขนมแปลก”

จากย่านตลาดเก่าในจันทบุรีสู่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชน ด้วยบรรยากาศตลาดย้อนยุคที่มีอาหารพื้นถิ่นที่คนต่างถิ่นไม่คุ้นเคย

แกะรอยภาพเก่า... วันวาน – วันนี้ ที่ตะกั่วป่า

ชุดภาพถ่ายเก่าเมื่อราว 40 ปีก่อนโดยกองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณยุคแรก... แทนถ้อยคำบอกเล่าความเปลี่ยนแปลง-ความเป็นไปของเมืองเก่าตะกั่วป่า...

วัดพระศรีสรรเพชญ์ก่อนการบูรณะ

ภาพการสำรวจบริเวณโบราณสถานวัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนมีการบูรณะ ในช่วงต้นปี 2500 

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเมืองโบราณ

รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองโบราณ สมุทรปราการ เมื่อปี 2514 และ 2515

น้ำบ่อ

การตักน้ำกิน-น้ำใช้ เป็นภาระงานประจำวันของเด็กๆ ตลอดจนผู้ใหญ่รุ่นหนุ่มสาว ในยุคที่น้ำประปายังไม่เข้าถึงทุกครัวเรือน

“เรือยกยอ” ประมงพื้นบ้านในลุ่มน้ำภาคกลาง

ทำความรู้จัก "เรือยกยอ" จากภาพถ่ายเก่า วิถีประมงพื้นบ้านในลุ่มน้ำภาคกลางที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน