จากสวนลิ้นจี่ถึงทับหลัง มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่วมพูดคุยกับ ดร. ทนงศักดิ์ หาญวงษ์ และคุณพรทิพย์ เทียนทรัพย์ ในประเด็น 'จากสวนลิ้นจี่ถึงทับหลัง มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น'

กำแพงเมืองพริบพรี แผนที่เมืองโบราณ และการขุดค้น

สรุปเสวนา "กำแพงเมืองพริบพรี แผนที่เมืองโบราณ และการขุดค้น" ณ Think Cafe มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

พลิกพับบุด

สรุปเสวนา “พลิกพับบุด” หนังสือบุดสมุดข่อยโบราณ สมบัติชาติและมรดกทางภูมิปัญญาอันหาค่ามิได้ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

แวดวงโบราณคดี : ข้อมูลใหม่จากโบราณสถานวัดพระงาม

สรุปสัมมนาวิชาการ “ข้อมูลใหม่จากโบราณสถานวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม” ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์...

"เมืองพระเวียง"และ"จันดีนคร" บนเส้นทางข้ามคาบสมุทร

ตามรอยหลักฐานเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอารยธรรมโลกตะวันออกกับตะวันตก ในงานเสวนา "เมืองพระเวียง" และ "จันดีนคร" หลักฐานใหม่บนเส้นทางข้ามคาบสมุทร

5 หัวข้อวิจัยในงานเสวนาวิชาการ 65 ปี คณะโบราณคดี

ความเคลื่อนไหวในแวดวงประวัติศาสตร์และโบราณคดีในการประชุมวิชาการของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562

"จักรวรรดิ" แหล่งค้าสมุนไพรใจกลางกรุง

ทำความรู้จักย่านจักรวรรดิและกิจการร้านขายยาสมุนไพรจากอดีต-ปัจจุบัน วิทยากรโดย "สมชัย กวางทองพานิชย์" และทายาทร้านเจ้ากรมเป๋อ "ถวัลย์...

สรุปเสวนา “ปกิณกะอินเดีย”

สำรวจสีสันแห่งดินแดนพุทธภูมิผ่านภาพถ่าย ด้วยสายตานักมานุษยวิทยา นำโดย อ.ศรีศักร วัลลิโภดม และ อ.อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม

เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน

ฟัง อ.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ เล่าถึงงานโบราณคดีและมรดกวัฒนธรรมตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หัวลำโพง-ท่าพระ

เรื่อง(ไม่ถูก)เล่าในประวัติศาสตร์ 120 ปี ราชดำเนิน

ในมุมมองของ "ชาตรี ประกิตนนทการ" เก็บตกจากงานเสวนา Museum in Focus วันที่ 31 ม.ค. 2562 ณ มิวเซียมสยาม

วิถีคนเลสาบ : มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว

เรียนรู้วิถีคนลุ่มทะเลสาบสงขลา การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง จากงานเสวนาคืนความรู้สู่ท้องถิ่นกับวารสารเมืองโบราณ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค....

วิถีแห่งปราชญ์ : น. ณ ปากน้ำ

สรุปงานเสวนา “วิถีแห่งปราชญ์ : น. ณ ปากน้ำ กับ ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนทีอยุธยา" เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ...

แกะกล่องความทรงจำ... ตะกั่วป่า

เข้าใจเมืองตะกั่วป่า ผ่านภาพถ่ายเก่า เรื่องเล่า และศาลเจ้า ... ในโครงการคืนความรู้สู่ท้องถิ่นกับวารสารเมืองโบราณ ครั้งที่ 2 ประจำปี...

เสวนา "ปืนใหญ่ในสยาม"

สรุปเสวนา “ปืนใหญ่ในสยาม : จากกรณีการพบปืนใหญ่ที่ท้องสนามหลวง” เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ไขกลบท ขานกลกานท์ ในงานวรรณกรรม

ทำความรู้จัก "กลบท" ที่สะท้อนถึงความแตกฉานทางภาษาของปราชญ์ไทยสมัยก่อน วิทยากรโดย รศ. ดร. เสาวณิต วิงวอน และ “วรรณวรรธน์”

"กรุงศรีอยุธยา" สู่ "กรุงธนบุรี" จากแผนที่ฉบับเมืองโบราณ

ภาพบรรยากาศงานเสวนาและเปิดตัวนิทรรศการภาพวาดแผนที่ฯ "กรุงศรีอยุธยา สู่ กรุงธนบุรี จากแผนที่ฉบับเมืองโบราณ" เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ม.ค....

สรุปเสวนา “เจริญกรุง เจริญนคร … เจริญธนฯ”

วันวานย่านเจริญนคร จากคำบอกเล่าของ ส.ศิวรักษ์ และอาภรณ์ กุลวัฒโฑ ในงานเปิดบ้านหลังคาแดง 19 ก.พ. 2560

เป็น อยู่ คือ : โบราณคดีในบางกอก

สรุปเสวนา  "เป็น อยู่ คือ : โบราณคดีในบางกอก" วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอศิลป์กรุงไทย ถนนเยาวราช และเวิ้งเลื่อนฤทธิ์...

กรุงเทพฯ-กรุงธนฯ : กรุงธนฯ-กรุงเทพฯ

สรุปเสวนา "กรุงเทพฯ-กรุงธนฯ : กรุงธนฯ-กรุงเทพฯ" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยากรโดย อ. ศรีศักร วัลลิโภดม

เดิน… เข้าใจเมืองที่ย่านเจริญนคร

กิจกรรมทัศนศึกษา "เดิน...เข้าใจเมืองที่ย่านเจริญนคร" เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งในงานรฦกธนบุรี 250+ ครั้งที่ ๑ “เปิดบ้านหลังคาแดง”...

แหล่งบันเทิงเริงรมย์จากภาพถ่ายเก่า

"อ่าน" กรุงเทพฯ ผ่านภาพถ่าย“แหล่งบันเทิงเริงรมย์” สีสันของความเป็นเมืองในแต่ละยุคสมัย