Profile image example กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น 

[New Cover] พลิกหน้าสารบัญ ฉบับ 46.1

"เขาสามแก้ว" แหล่งอุตสาหกรรมผลิตและส่งออกลูกปัดบนฝั่งอ่าวไทย แหล่งโบราณคดีสำคัญบนเส้นทางข้ามคาบสมุทรที่ชุมพร-กระบุรี

เขาคิชฌกูฏ

   “เขาคิชฌกูฏ” หากเอ่ยชื่อสถานที่นี้ออกมา ไม่มีใครแทบไม่รู้จักที่นี่เลย เพราะที่นี่คือยอดเขาศักดิ์ศิษย์ที่ด้านบนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบา

การเข้าสักการะพระบรมเกศาธาตุที่วัดบวรฯ

การอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกาในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นโอกาสพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เถรวาทไทย-ศรีลังกาที่ดำเนินสืบเนื่องมากว่า...

เกวียน

ทำความรู้จัก "เกวียน" หรือ "ล้อ" พาหนะสำคัญในเส้นทางสัญจรทางบกสมัยก่อนมีรถยนต์

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.2

หลากหลายเรื่องราวน่าสนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์สังคมในเมืองเก่าพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวารสารเมืองโบราณเล่มล่าสุด!...

ฤๅษีดัดตน

ท่วงท่าฤๅษีดัดตนในจิตรกรรมฝาผนังที่ศาลาโถง วัดมัชฌิมาวาส สงขลา

บ้านดิน

ทำความรู้จักสิ่งปลูกสร้างที่ทำด้วยดิน ผ่านบทความของ "พงษ์เทพ จันทรสืบ"

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.1

พบกับหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์สังคมในพื้นที่ทุ่งยั้งและลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวารสารเมืองโบราณเล่มล่าสุด!...

สามเพ็ง

เที่ยวตรอกซอกซอย "ย่านสามเพ็ง/สำเพ็ง" ในวันวาน จากความทรงจำของ "กาญจนาคพันธุ์"

จีนในไทย

มุมมองความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนจากการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คนจีนกับชีวิตไทยๆ ในจิตรกรรม

จากภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดสำคัญหลายๆ แห่ง ปรากฏภาพกลุ่มคนจีนประกอบอยู่ในเรื่องราว สะท้อนถึงวิถีชีวิตและบทบาทที่มีต่อสังคมไทยในอดีต

ตามรอย "หลวงปู่ทวด" วัดพะโคะ

เส้นทางท่องเที่ยวสายบุญ-สายวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามรอยตำนาน "หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด" ที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

พลูหลวง : ดวงดาว-โหราศาสตร์

เรียนรู้คติความเชื่อด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ จากบทความของอาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ ผ่านนามปากกา "พลูหลวง" ใน 10 ปีแรก วารสารเมืองโบราณ

โบราณคดีที่คาบสมุทรสทิงพระ

ย้อนรอยการศึกษาทางโบราณคดีที่คาบสมุทรสทิงพระ ผ่านบทความของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีที่ตีพิมพ์ลงในช่วง 10 ปีแรก วารสารเมืองโบราณ...

ลายกำมะลอ

รู้จักความหมายของ "ลายกำมะลอ" จากบทความของอาจารย์เสนอ นิลเดช

พลิกหน้าสารบัญ 44.4

พบกับหลากหลายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวิถีวัฒนธรรม ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับล่าสุด 44.4 "สงขลาหัวเขาแดง เมืองสุลต่านสุไลมาน"...