Profile image example กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น 

เกวียน

ทำความรู้จัก "เกวียน" หรือ "ล้อ" พาหนะสำคัญในเส้นทางสัญจรทางบกสมัยก่อนมีรถยนต์

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.2

หลากหลายเรื่องราวน่าสนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์สังคมในเมืองเก่าพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวารสารเมืองโบราณเล่มล่าสุด!...

ฤๅษีดัดตน

ท่วงท่าฤๅษีดัดตนในจิตรกรรมฝาผนังที่ศาลาโถง วัดมัชฌิมาวาส สงขลา

บ้านดิน

ทำความรู้จักสิ่งปลูกสร้างที่ทำด้วยดิน ผ่านบทความของ "พงษ์เทพ จันทรสืบ"

พลิกหน้าสารบัญ วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.1

พบกับหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์สังคมในพื้นที่ทุ่งยั้งและลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวารสารเมืองโบราณเล่มล่าสุด!...

สามเพ็ง

เที่ยวตรอกซอกซอย "ย่านสามเพ็ง/สำเพ็ง" ในวันวาน จากความทรงจำของ "กาญจนาคพันธุ์"

จีนในไทย

มุมมองความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนจากการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คนจีนกับชีวิตไทยๆ ในจิตรกรรม

จากภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดสำคัญหลายๆ แห่ง ปรากฏภาพกลุ่มคนจีนประกอบอยู่ในเรื่องราว สะท้อนถึงวิถีชีวิตและบทบาทที่มีต่อสังคมไทยในอดีต

ตามรอย "หลวงปู่ทวด" วัดพะโคะ

เส้นทางท่องเที่ยวสายบุญ-สายวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามรอยตำนาน "หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด" ที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

พลูหลวง : ดวงดาว-โหราศาสตร์

เรียนรู้คติความเชื่อด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ จากบทความของอาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ ผ่านนามปากกา "พลูหลวง" ใน 10 ปีแรก วารสารเมืองโบราณ

โบราณคดีที่คาบสมุทรสทิงพระ

ย้อนรอยการศึกษาทางโบราณคดีที่คาบสมุทรสทิงพระ ผ่านบทความของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีที่ตีพิมพ์ลงในช่วง 10 ปีแรก วารสารเมืองโบราณ...

ลายกำมะลอ

รู้จักความหมายของ "ลายกำมะลอ" จากบทความของอาจารย์เสนอ นิลเดช

พลิกหน้าสารบัญ 44.4

พบกับหลากหลายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวิถีวัฒนธรรม ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับล่าสุด 44.4 "สงขลาหัวเขาแดง เมืองสุลต่านสุไลมาน"...

ตำนานเมืองใต้

ชวนอ่าน 2 ตำนานที่เล่าขานถึงที่มาของชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง

9 กาล 9 แดนธนฯ

รวมภาพพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 และเหตุการณ์อันน่าประทับใจที่เกี่ยวเนื่องกับฝั่งธนบุรี

ขุนศรีศรัทธา

ตามรอยตำนานครูต้นโนราแห่งบ้านท่าแค จ. พัทลุง ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับ 44.3

เรื่องไม่เล็กแห่งทะเลน้อย

เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับวิถีท้องถิ่น ผ่านเรื่องราวประมงพื้นบ้านถิ่นทะเลน้อย พัทลุง ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับ 44.3

ป่าสาคู

รู้จักประโยชน์ของ "ต้นสาคู" พืชท้องถิ่นในดินแดนคาบสมุทร ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับ 44.3