Profile image example เมธินีย์ ชอุ่มผล

เมธินีย์ ชอุ่มผล

กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

วิถีคนเลสาบ : มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว

เรียนรู้วิถีคนลุ่มทะเลสาบสงขลา การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง จากงานเสวนาคืนความรู้สู่ท้องถิ่นกับวารสารเมืองโบราณ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค....

รำมม็วต รำแม่มด

การร่ายรำเพื่อขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมที่ยังดำรงอยู่ในชุมชนเขมรทางภาคอีสาน

เล่นเรือใบ

เรือใบลำน้อย... เรื่องเล่นซนในวันวานของเด็กๆ ที่พระนครศรีอยุธยา

เมี่ยงหวานบ้านสวรรคโลก

จากใบเมี่ยงรสฝาดขม เปลี่ยนเป็นเมี่ยงคำรสหวานมัน ... ชวนชิมของว่างสไตล์ชาวเหนือที่ปรับให้รับกับรสนิยมตามยุคสมัย

พระธาตุพนมถล่ม 2518

ชมภาพชุดประวัติศาสตร์ "พระธาตุพนมถล่ม" บันทึกโดยวารสารเมืองโบราณ เมื่อปี 2518

น้ำบ่อ

การตักน้ำกิน-น้ำใช้ เป็นภาระงานประจำวันของเด็กๆ ตลอดจนผู้ใหญ่รุ่นหนุ่มสาว ในยุคที่น้ำประปายังไม่เข้าถึงทุกครัวเรือน

ชีวิตในคลอง

"เรือบ้าน" ในคลองมหานาค... ภาพอดีตเมื่อ 40 กว่าปีก่อนของกรุงเทพฯ

โรงเรียนศาลาวัด

ภาพการเรียนการสอนในศาลาวัดที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2518