Profile image example กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น 

ตำนานเมืองใต้

ชวนอ่าน 2 ตำนานที่เล่าขานถึงที่มาของชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง

9 กาล 9 แดนธนฯ

รวมภาพพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 และเหตุการณ์อันน่าประทับใจที่เกี่ยวเนื่องกับฝั่งธนบุรี

ขุนศรีศรัทธา

ตามรอยตำนานครูต้นโนราแห่งบ้านท่าแค จ. พัทลุง ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับ 44.3

เรื่องไม่เล็กแห่งทะเลน้อย

เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับวิถีท้องถิ่น ผ่านเรื่องราวประมงพื้นบ้านถิ่นทะเลน้อย พัทลุง ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับ 44.3

ป่าสาคู

รู้จักประโยชน์ของ "ต้นสาคู" พืชท้องถิ่นในดินแดนคาบสมุทร ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับ 44.3

จีนบางแก้ว

สืบหาตัวตน “จีนบางแก้ว” กลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใน อ. บางแก้ว จ. พัทลุง ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับ 44.3

มองมอญวัดท่าข้าม

สรุปสาระสำคัญจากงานเสวนา "มองมอญวัดท่าข้าม" เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2561 ณ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

เสวนา "ปืนใหญ่ในสยาม"

สรุปเสวนา “ปืนใหญ่ในสยาม : จากกรณีการพบปืนใหญ่ที่ท้องสนามหลวง” เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

แกะกล่องความทรงจำ... ตะกั่วป่า

เข้าใจเมืองตะกั่วป่า ผ่านภาพถ่ายเก่า เรื่องเล่า และศาลเจ้า ... ในโครงการคืนความรู้สู่ท้องถิ่นกับวารสารเมืองโบราณ ครั้งที่ 2 ประจำปี...

"กรุงศรีอยุธยา" สู่ "กรุงธนบุรี" จากแผนที่ฉบับเมืองโบราณ

ภาพบรรยากาศงานเสวนาและเปิดตัวนิทรรศการภาพวาดแผนที่ฯ "กรุงศรีอยุธยา สู่ กรุงธนบุรี จากแผนที่ฉบับเมืองโบราณ" เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ม.ค....

9 เรื่อง เมืองเก่าไชยบุรี

สืบหาร่องรอย "เมืองเก่าไชยบุรี" ผ่าน 9 เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับ 44.3

การเดินทางของหมอบรัดเลย์สู่... จันทบูร สมัยรัชกาลที่ 3

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมเมืองจันทบุรีที่น่าสนใจ ศึกษาผ่านจดหมายเหตุหมอบรัดเลย์ เอกสารชั้นต้นสมัยรัชกาลที่ 3

กุหล่าเมืองจันท์

"กุลา" หรือ "กุหล่า" คือคนกลุ่มใด? และ "กุหล่าเมืองจันท์" มีความสำคัญอย่างไรกับระบบเศรษฐกิจไทยหลังยุคสงครามมหาเอเชียบูรพา?

พระเสด็จยังแดนธนฯ

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สัมพันธ์กับฝั่งธนบุรี อันเป็นพื้นที่ของราชธานีเก่า